PGMRiK: ROLNICTWO JEDNOCZY SIĘ

W TRUDNYCH CZASACH

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów powstała po to, by tłumaczyć miastu wieś. Jesteśmy nowoczesną platformą dla producentów i konsumentów. Jesteśmy pomostem pomiędzy światem rolno-spożywczym i „użytkownikami” polskiego rolnictwa, którymi są wszyscy Polacy. Budujemy most, po którym przechodzić będą firmy i indywidualni producenci, aby osobno i wspólnie realizować profesjonalną komunikację. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu firm rolnych, zarówno w czasach prosperity jak i opresji legislacyjnych i światopoglądowych, daje naszym kontrahentom najlepszy w Polsce brand. Pozwalamy zarządzać ryzykiem w biznesie i, pomimo dekoniunktury, mnożyć. Stawiamy przede wszystkim na relacje nieformalne i środowiskowe, wspólne inspiracje i kreatywne realizacje.

PGMRiK: JESTEŚMY OD TRUDNYCH SPRAW

Od lat uczestniczymy w debacie pomiędzy wsią i miastem w najtrudniejszych sprawach: regulacji odorowych, hodowli zwierząt futerkowych, problemów sektorów mięsnego, mlecznego, regulacji dobrostanowych, odmitologizowania rolnictwa towarowego oraz relacji pomiędzy nie zawsze współpracującymi środowiskami rolników, przetwórców, handlowców, przedstawicieli transportu, a także leśników, myśliwych czy ekologów. 

 

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów (PGMRiK) to sztab pracowników kreatywnych, których oczy (kamery i ośrodki dziennikarskie) codziennie obecne są podczas najważniejszych wydarzeń w kraju i zagranicą.

JESTEŚMY POMOSTEM

Jesteśmy po to, aby – jako nowoczesna platforma dla producentów produktów rolno-spożywczych, odzieżowych, leczniczych czy turystycznych – tłumaczyć miastu wieś. Nasze programy (serwisy telewizyjne SwiatRolnika.info czy wSensie.pl) docierały do milionów Polaków. Konsumenci od lat korzystają z naszej działalności, która wielokrotnie doskonale uzupełniała luki obecne na scenie rolnej w kraju – także te przestrzenie, w których zamilczano sprawy, o których my mówimy głośno i odważnie. Nasz sukces opierał się dotąd na byciu pomostem, pomiędzy wsią i miastem, synergią dwóch żywiołów.

Nasz sukces opierał się dotąd na byciu pomostem, pomiędzy wsią i miastem, synergią dwóch żywiołów.

"

ZJEDNOCZENI

W TRUDNYCH CZASACH

Rolnictwo w Polsce musi radzić sobie nie tylko z klęskami suszy, czy załamaniem łańcucha dostaw z powodu COVID-19, ale także z uporczywie przyklejaną mu łatką postawy roszczeniowej. Walcząc o swoje, w ramach Polskiej Grupy Medialnej Rolników i Konsumentów, największe podmioty strefy AGRO organizują pomoc żywieniową dla bezdomnych, osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych ruchowo czy intelektualnie. Dajemy wiele także w czasach o obniżonej rentowności produkcji rolno-spożywczej. To wypełnia nas poczuciem misji i sensu.

W ciężkich chwilach, mając świadomość, że na arenie europejskiej rolnictwo częściej jest dyskredytowane niż doceniane, jednoczymy się,

by być razem w trudnych czasach i rozwijać naszą działalność biznesową i prospołeczną.

 

OTO MY!

Powołaliśmy do życia POLSKĄ GRUPĘ MEDIALNĄ ROLNIKÓW I KONSUMENTÓW (PGMRiK), która pomoże przeprowadzić skuteczną komunikację organizacji, związków, zrzeszeń i firm. Jesteśmy wyposażeni we wszelkie narzędzia medialno-komunikacyjne, dział marketingu, zespół kreatywny, grafików, dziennikarzy i studia radiowe oraz telewizyjne – wraz z operatorami kamer i montażystami.

 

Jesteśmy gotowi, aby skutecznie działać w tym trudnym momencie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szybką i skuteczną komunikację

z wykorzystaniem wideokonferencji oraz mediów: telewizji Świat Rolnika TV, miesięcznika „Świat Rolnika Biznes” oraz portali:  swiatrolnika.info

i wSensie.pl.

NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

OPIERAMY NA TRZECH FILARACH:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Większość z nas swoje działania skupia w sektorze rolno-spożywczym. Nie brakuje jednak firm i instytucji, które kooperują z naszymi branżami. Okres pandemii to także czas próby charakterów. Rozpoczęliśmy już współpracę z firmami, które pomogą nam zabezpieczyć w żywność – pochodzącą od polskich rolników – całodobowe domy pomocy społecznej dla osób starszych

i niepełnosprawnych.

 

Dziś okazanie solidarności polskiego rolnictwa z rodakami jest naszym obowiązkiem. Hasło „Żywią i bronią” musi być aktualne.

KOMUNIKACJA

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia komunikacji w zakresie rolnictwa na wszelkich płaszczyznach. Naszym celem jest wsparcie procesów stabilizacyjnych sektora rolnego.

ŁĄCZENIE

Rolnictwo, jak nigdy przedtem, potrzebuje dziś wspólnych działań. Powinniśmy tego wymagać od przedstawicieli administracji państwowej, ale jednocześnie tak samo mocno angażować się w sprawy wspólne. Dlatego mimo trudnego czasu - podjęliśmy się organizacji rozmów z politykami o najbardziej istotnych potrzebach polskiego rolnictwa, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że sprawna komunikacja będzie kluczowym elementem pozwalającym na osiąganie naszych wspólnych celów.

1.

2.

3.

Kontakt

 

Fundacja Polska Ziemia

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów

ul. Kolejowa 45 lok. 135

01-210 Warszawa

Media społecznościowe

© 2020 by Fundacja Polska Ziemia
Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów.